De Harmoniumvereniging Nederland kent spelregels en heeft statuten.

 

1. De vereniging stelt zich ten doel belangstelling te wekken en gaande te houden voor het harmonium en harmoniummuziek, in de ruimste zin des woords;

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

          a. her organiseren van speel-. studie- en restauratiedagen

          b. het inventariseren van de nog bestaande harmoniums in Nederland

          c. het uitgeven van een periodiek  en het onderhouden van een website

          d. het uitgeven van voorlichtingsmateriaal

          e. het onderhouden van contacten met buitenlandse organisaties, die een zelfde doel nastreven

          f. het bevorderen van een stichting harmoniummuseum en de instandhouding hiervan

         g. het opnieuw onder de aandacht brengen van originele vergeten harmoniumcomposities

         h. in het verlengde hiervan vergeten harmoniumcomponisten bekendheid te geven

 

Waar staan we voor. In de volgende pdf's vindt u alles terug.

Statuten van de Harmoniumvereniging Nederland

Huishoudelijk reglement van de Harmoniumvereniging Nederland

Privacyverklaring