Bestuur

De HVN wordt geleid door een Algemeen Bestuur bestaande uit:

Voorzitter:

 Wim Westerman

Secretaris:

 Arnold den  Teuling

Penningmeester:

 Jaap Stulp

Archivaris:

 Wim Olthof

  

 De redactie van het kwartaalschrift VOX HUMANA bestaat uit:

Redactie:

 Klaas van Boggelen

 Willem van Tuijl

 

 Gerard Zwart

 Joost van Beek

Webmaster: Gerard Zwart

Redactiemedewerker:

 Joop Rodenburg

Medewerker Musicologie:

 Klaas Hoek

Medewerker Techniek:

 Louis Huivenaar

Harmonium Museum:

 Mannes Welleweerd

Recensies:

 Johan van Markesteijn

Archief en co-reader:

 Wim Olthof

Co-reader:

 Arie Schüller

Co-reader: Wim Westerman