Tussen 1840 en 1930 was het harmonium een van de populairste toetsinstrumenten!

Daarvoor hebben veel componisten voortreffelijke harmoniummuziek geschreven.

Door de terugval van het harmonium is veel van die harmoniummuziek verloren gegaan. Componisten, die zich grotendeels op het harmonium hebben toegelegd, zijn daardoor ook in de vergetelheid geraakt: ooit beroemd, nu onbekend. Denk aan August Reinhard, Arthur Bird, Hermann Wenzel en in mindere mate Sigfrid Karg-Elert en Louis-James-Alfred Lefébure-Wely. Soms wordt op een zolder wat muziek gevonden, heeft een nabestaande muziek van opa gevonden of duikt er op een rommelmarkt iets op. De Harmoniumvereniging probeert te redden, wat er te redden valt.

Kijk eens verder op deze site en ontdek schitterende muziek: tal van historische uitgaves, die op zolders lagen te vergelen, zijn opnieuw ingescand en opgepoetst!

De gepubliceerde muziek op deze site is vrij van rechten *) of is met toestemming van de betrokken uitgeverij ter beschikking gesteld.

Al deze muziek is in pdf-vorm opgeslagen en kan in veel gevallen door iedere site-bezoeker van de Harmoniumvereniging Nederland kosteloos gedownload worden; voor leden is er nog meer muziek!

Hoewel dit originele harmoniummuziek betreft, is veel van deze muziek ook op orgel of piano te spelen – organisten, die geen harmonium hebben, kunnen zo dus ook de kwaliteit van deze muziek beoordelen! Maar vanzelfsprekend komt de muziek het meest tot zijn recht op een goed harmonium. Gesteld moet worden, dat de meeste componisten voor drukwindharmonium schreven en de muziek voor dit type harmonium dus in de meerderheid is.

Naast de muziek in het standaard notenschrift, is ook veel in Klavar omgezet.

Daarnaast is het belangrijk, dat er ook nieuwe muziek voor harmonium gemaakt wordt. De Harmoniumverening heeft bij haar 25 jarig bestaan een Jubileumbundel gepresenteerd, met eigentijdse muziek gemaakt door tal van Nederlandse componisten! Deze Jubileumbundel is in het standaard notenschrift te bestellen. In de winkel van deze site leest u daar meer over. De Jubileumbundel is overgezet in Klavar en op deze site in pdf-vorm aanwezig!

*) voor zover dit te achterhalen viel.