Overzicht van merken met serienummers, in Excel. Geredigeerd door Barry de Frel.

Versie Oktober 2020

Verdere aanvullingen zijn uiterst welkom!

Om te downloaden, klik hier => Merk/Serienummer bestand

Het bestand kan met Open Office worden geopend!